Historia

Hayashizaki Jinsuke Minamoto No Shigenobu

Feodaaliajan Japanin sotaisan aikakauden loppupuolella syntyi samurai nimeltään Hayashizaki Jinsuke Minamoto No Shigenobu. Häntä  pidetään perustajana suurimmalle osalle nykyaikaisia iaido-koulukuntia.

Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu

  • Hayashizaki Jinsuke Minamoto No Shigenobu syntyi Sagamin-alueella (nyk. Kanagawa-ken) n. 1546 ja eli ei-roku aikakaudella Yamagata-prefektuurissa sijainneen Murayaman kaupungin Tate-nimisessä osassa (Tate-Oka, Murayama-Shi, Yamagata-Ken) kuolemaansa, arviolta vuoteen 1621 asti.
  • Hayashizakille on pyhitetty temppeli: Hayashizaki-Iai-Jinja.
  • Tarinan mukaan hän vietti n. 100 päivää shintolaisessa temppelissä (Hayashi Myojin), ja unessa saamansa näyn mukaisesti kehitti Batto-tekniikat. Hän erikoistui niihin ja systematisoi lajin koulukunnaksi.
  • Hayashizaki kutsui koulukuntaansa nimellä Shinmei Muso Ryu. Hänen oppilaansa nimesivät sen Shin Muso Hayashizaki Ryuksi.

Tyylin 7.soke oli samurai nimeltä Hasegawa Chikara no Suke Eishin (Hidenobu). Hän uudisti tyylisuunnan ja väitetään, että hänestä olisi lähtöisin tapa käyttää katanaa tachin asemesta harjoittelussa.

12.sokesta alkaen tyylisuunta jakaantui kahtia.Toinen haara nimettiin myöhemmin 15. Soken Tanimura Kamae no Jo Yorikatsun mukaan Tanimura Ha:ksi. 1900-luvun alkupuolella 17.soke Oe Masamichi Shikei antoi tyylisuunnalle sen nykyisen nimen Muso Jikiden Eishin ryu ja muokkasi sen sellaiseksi kuin se tänään tunnetaan.

Kono Hyakuren, 20.soke, toi tyylin Shikokun saarelta mukanaan Osakaan ja sieltä tyyli on levinnyt ympäri koko Japanin. Oe-sensein jälkeen tyyli on kuitenkin hajaantunut useampaan eri ryhmittymään ja liittoon.

Suomessa harjoiteltava Eishin ryu on sidoksissa Zen Nippon Iaido Renmein sekä Muso Jikiden Eishin ryu Seitokain (Eishin ryun perinnejärjestö) opettajiin. Suomeen tyyli on rantautunut 1990-luvun alkupuolella. Tyylisuunnan pääopettajana Suomessa toimii Matsuoi Yuji sensei, MJER iaiheiho 7.dan kyoshi.

 

Nakasendo