Muso Jikiden Eishin ryu Seitokai

Seitokai (Eishinryun perinnejärjestö) on perustettu 1977. Zen Nippon iaido Renmein sisällä oli ilmennyt halua oppia ja harjoitella vain ryugitapaa ja tämän organisaation perustaminen oli vastaus sille. Lisäksi haluttiin mahdollistaa toisissa iaido organisaatiossa MJER:ta harjoittelevien pääsy soken johtamaan tyylisuuntaharjoitteluun. Showa 52 vuonna (1977) elokuun 20.pnä piti 21.soke Fukui Torao Hayashizaki iaijinjan edessä Honoenbun ja silloin asia julkistettiin. Se lienee myös virallinen päivämäärä perustamiselle. Sokesta tuli myös järjestön ensimmäinen puheenjohtaja. Nykyinen soke, 22. Ikeda Seiko on järjestön tämän hetkinen puheenjohtaja, eli ärjestyksessä toinen puheenjohtaja. Seuraten täten Fukui-senseitä hänen kuolemansa jälkeen v. 2000.

Seitokai myöntää jäsenilleen vyöarvoja tyylisuunnan tekniikassa ja taktiikassa (heiho). Ishigaki Mutsuyoshi senseillä on 10.dan ja hanshi arvo sekä Zen Nippon Iaido Renmeiltä että Muso Jikiden Eishinryu Seitokailta. Suomessa kaikki yhdistyksen jäsenten vyöarvot ovat Seitokain myöntämiä vyöarvoja.