Vyöarvot

Alkeiskurssin jälkeen, jonka kesto on noin 4kk, harjoittelijat liittyvät Suomen Muso Jikiden Eishinryu yhdistyksen jäseniksi ja samalla myös Japanin perinnejärjestöön, Seitokaihin. Tämä on edellytyksenä harjoittelun jatkamiselle peruskurssin jälkeen sekä graduoinneille.

Tyylisuunnan kyu vyöarvot 5.-1.kyu myöntää Suomessa Muso Jikiden Eishinryu yhdistys. Yuji Matsuoi Sensei ja Jortu Virkki sensei voivat Suomessa myöntää vyöarvoja 5.-1. kyu. Yuji Matsuoi sensei suosittaa dan vyöarvojen myöntämistä Mutsuyoshi Ishigaki Senseille. Kaikista vyöarvoista ja niiden esittämisestä Japaniin  päättää Suomessa Yuji Matsuoi Sensei.

Kaikki tyylisuunnan dan vyöarvot myönnetään Japanista Ishigaki Sensein kautta Soke:lta (päämies). Dan vyöarvoista annetaan Seitokain diplomi, jonka myöntää Soke Ikeda Takashi Seiko, Mutsuyoshi Ishikagi sensein suosituksesta. Mutsuyoshi Ishikagi senseillä on oikeus suoraan myöntää Seitokai arvoja 8. dan hanshiin saakka sekä ZNIR vyöarvoja 5.dan asti. Tätä korkeammat vyöarvot suoritetaan mm. Kyoto Taikai- taphtumassa, joka järjestetään kerran vuodessa.

 

Arvoasteikko

  • Shoshinsa - aloittelija
  • Yukyusha - kyu-arvon haltija - 5.-1.kyu - Myöntäjä SMJERY
  • Yudansha - dan-arvon haltija - 1.-5.dan - Myöntäjä Seitokai
  • Kodansha - korkean dan-arvon haltija - 6.-10.dan - Myöntäjä Seitokai

Opettaja-asteet / Myöntää Seitokai

  • Renshi - vähimmäisarvo 6.dan
  • Kyoshi - vähimmäisarvo 7.dan
  • Junhanshi - vähimmäisarvo 8.dan
  • Hanshi - vähimmäisarvo 8.dan